Lidická omezenost

To že lidičtí odmítli dar od sudetoněmeckého sdružení, ukazuje, že stále příliš hluboko vězí v stereotypech minulosti. Je to očividná ignorance skutečnosti, jak vážně se Němci samotní  zabývají svoju temnou válečnou minulostí.[ více ]

neděle 13. květen 2012 00:48 | Reputace článku: 5,93

Opočno a my

Minulý týden soud rozhodl, že zámek Opočno zůstává státu. Ukazuje se, že chamtivost České republiky nezná mezí, nepřijde jí ani trochu nemorální držet to, co konfiskoval nacistický režim.[ více ]

pondělí 30. duben 2012 13:51 | Reputace článku: 7,82

Selektivní liberalismus

Liberalismus v pojetí méně státu, méně regulace, více osobní svobody je ideovým zázemím jednoho z nejvýrazněji slyšitelného proudu v české publicistice. Ač mám mnohé sympatie k liberalismu, musím konstatovat, že mnohdy se jím zaštiťují názory dosti obludné. V hlavních tematických okruzích, o nichž bude řeč, totiž v oblasti životního prostředí a v otázce evropské integrace, se podle mého názoru uplatňuje liberalismus velmi selektivně.[ více ]

čtvrtek 1. březen 2012 01:35 | Reputace článku: 4,30

Katolíci, muslimové a demokracie

Katolická církev devatenáctého století nebyla rozhodně příznivkyně demokracie, ba ani svobody náboženství. Papež Pius IX. zařadil na svůj syllabus tvrzení, že (katolické) státy by měly poskytovat náboženskou svobodu příslušníkům jiných konfesí a jiných náboženství. Nesmířen se ztrátou církevního státu zakázal tentýž papež italským katolíkům účastnit se parlamentních voleb. Paradoxně ve stejné době vyjednával úspěšně Svatý stolec s Osmanskou říší ve věci náboženské svobody pro tamní křesťany a v otázce správy posvátných míst v Jeruzalémě. Není divu, že katolicismus tehdejší doby byl považován za neslučitelný s demokracií.[ více ]

sobota 18. únor 2012 23:15 | Reputace článku: 5,81

Šestnáctkrát víc než před deseti lety

Debata o výsledcích sčítání lidu se nejvíce zabývala nízkým počtem osob hlásícím se k církvím. To však nebylo žádným překvapením, odklon od organizovaných forem náboženství je vcelku známým jevem. Pokud bychom počítali podle podílu z těch, kteří příslušnou kolonku vyplnili, nejedná se o pokles nijak dramatický. Mě však zaujalo, a to v pozitivním smyslu, něco jiného – totiž existence 2 742 669 lidí, kteří se nepřihlásili k žádné národnosti.[ více ]

úterý 31. leden 2012 23:38 | Reputace článku: 5,19

Jak se bránit státnímu bankrotu?

Hrozící, možná již neodvratný státní bankrot Řecka či jiných zemí je mementem všem státům, které hromadí dluhy, i když je zatím považují za zvládnutelné. Příčina není v euru. Příčina je v dluzích, neexistence měny pod kontrolou státu pouze nutí vše řešit stejným způsobem, jako když krachuje firma nebo banka.[ více ]

sobota 17. prosinec 2011 00:22 | Reputace článku: 4,05

28. říjen a česká nesamostatnost

Převrat v říjnu 1918 neznamenal obnovu samostatnosti; Československo pouze převzalo rakouský státní aparát. Pro Čechy, Moravu a Slezsko existence Československa naopak přinesla likvidaci těch práv, které dosud měly.[ více ]

pondělí 24. říjen 2011 21:21 | Reputace článku: 6,52

Co s češtinou?

Je snadno představitelné, že za nějakých sto let, bude většina obyvatel naší země mluvit v optimistickém případě anglicky, v pesimistickém případě čínsky, jako ve starém vtipu, i když možná naopak v optimistickém případě čínsky a v pesimistickém anglicky. Čeština bude jazykem pouze „sociálně vyloučených“ pobíračů sociálních dávek, ať již jakékoli barvy kůže. Do obvyklého arzenálu jejich argumentů, jak je nespravedlivé, že se nacházejí v takovém postavení, v jakém se nacházejí, přibude i tvrzení „je to naše země“. Alternativa samozřejmě existuje, spočívá v izolaci a úpadku, pokud by uvedenou strategii „je to naše země“ akceptovala větší část české společnosti.[ více ]

čtvrtek 6. říjen 2011 21:44 | Reputace článku: 4,53

Kdo škodí víc?

Kdo nám škodí víc? „Přizpůsobiví“ občané pobírající pár tisíc jako sociální dávky nebo přizpůsobiví politici pobírající statisícové platy jako členové různých dozorčích a správních rad? Kdo krade víc? Kapesní zloději všech národností nebo tuneláři a korupčníci také různých národností, i když Romů mezi nimi asi příliš nebude? Co by se mělo dělat, pokud by se zjistilo, že mezi tuneláři, úplatkáři a uplácenými v České republice převažuje jedna určitá národnost? (Romská to asi nebude.) Budeme navrhovat, aby se příslušníkům této nejmenované národnosti zakázalo zastávat funkce, kde hrozí nebezpečí tunelování a korupce? Asi je to politicky neprůchodné.[ více ]

středa 7. září 2011 12:10 | Reputace článku: 6,76

Ignorujte jeho názory

Mezi různými úvahami, jež reflektují hrůzný čin Anderse Breivika, se často objevuje toto schéma: jeho postup neschvalujeme, ale nechtěl tím upozornit na nějaký vážný problém společnosti? Není jeho frustrace oprávněná? Nebyla jiná možnost, jak vyburcovat Norsko? Zdá se mi, že klást tyto otázky je zbytečné. Nedělejme z obětí viníky. Žijeme ve světě, kde lidé mají a vždy měly odlišné názory. Je mnoho názorů, pro které jsou lidé ochotni vraždit. Na požádání bych klidně vymyslel několik dalších. Ale vraždit kvůli nim nebudu.[ více ]

středa 3. srpen 2011 01:16 | Reputace článku: 4,43

Pavel Kůrka

Pavel Kůrka

Blog o historii, politice a věcech kolem

Jsem historik zaměřený na starší dějiny, ale zde se budu vyjadřovat spíše k současnosti či k nedávné minulosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora